Tin tức

Các bước thực hiện nhà ở thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia Sẻ Kiến Thức

02:19 17/03/2022

Một số quy định được cập nhật và tổng hợp trong bài viết, nhằm giúp bạn đọc giảm đi những vướng mắc về pháp lý, trong quá trình thực hiện đầu tư nhà ở thương mại.

Khái niệm Nhà ở thương mại 

Nhà ở thương mại là những công trình nhà ở được đầu tư xây dựng với mục đích cho thuê, thuê mua hoặc bán theo cơ chế thị trường. Đơn giản hơn, nhà ở thương mại là những căn nhà được chủ đầu tư xây dựng với mục đích bán hoặc cho thuê. Khi đó các bên giao dịch sẽ tự thương lượng và quyết định về giá. (Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)

Ảnh Nhà ở thương mại (Minh họa)

Các bước thực hiện đầu tư Nhà ở thương mại

Ủy ban nhân dân TP.HCM thống nhất với Sở Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản về các bước thực hiện dự án nhà ở thương mại căn cứ vào Luật Nhà Ở và Luật Đầu tư (Thông báo 2877/VP-ĐT của VP UBND TP.HCM)

Theo Hiệp hội Bất động sản đề xuất các bước như sau:

  1. Đối với Nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp

Bước 1: Theo quy định của Luật Đầu tư, lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”;Sở Kế hoạch Đầu tư được giao phối hợp Tổ chuyên gia thực hiện.

Bước 2: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị;  Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao chủ trì.

Bước 3: Theo quy định của Luật Đất đai; Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên Môi trường được giao tổ chức thực hiện. 

Bước 4: cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. (vẫn còn sửa đổi, hoàn thiện lại)

Bước 5: Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án theo quy định; Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tài chính cùng tổ chức thực hiện. (vẫn còn sửa đổi, hoàn thiện lại)

  1. Đối với Nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất ở hợp pháp

Bước 1: Căn cứ vào Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị định 11/2013/NĐ-CP và Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư.

Bước 2: Lập thủ tục trình duyệt thỏa thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. 

Bước 3: Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 42/2017/NĐ-CP, Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng. 

Bước 4: Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Các bước thực hiện nhà ở thương mại nêu trên hy vọng cung cấp được những thông tin bổ ích cho bạn đọc. 

(Tổng hợp_GiaoDichBatDongSan.Com.Vn)

Tags:
Không có tag
Tin tức mới nhất